เรื่องน่ารู้ของแคลเซียม แร่ธาตุและวิตามินต่างๆ

Last updated: 2020-05-09  |  1663 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เรื่องน่ารู้ของแคลเซียม แร่ธาตุและวิตามินต่างๆ

เรื่องน่ารู้ของแคลเซียม แร่ธาตุและวิตามินต่างๆ

             แคลเซียมเสริมสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกและฟัน อีกทั้งป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน

หน้าที่สำคัญของเเคลเซียม

 • เสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง ช่วยป้องกันความผิดปกติของกระดูกและฟัน เช่น กระดูกหักง่าย หลังโก่งงอ กระดูกเรียงผิดรูป หรือฟันหักง่าย
 • ป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน ช่วยสร้างเนื้อกระดูกให้มีความหนาแน่นมากขึ้น
 • ช่วยให้การเจริญเติบโต ในด้านความสูงและความแข็งแรงของเด็กในวัยเจริญเติบโต

ประโยชน์แคลเซียม,เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแคลเซียม,แคลเซียม,หน้าที่แคลเซียม,หน้าที่สำคัญแคลเซียม,ปริมาณต้องการของแคลเซียม,โรคกระดูกพรุน,บำรุงกระดูก,แคลเซียมเพิ่มความสูง,แคลเซียมดีอย่างไร,สรรพคุณแคลเซียม,เด็กช่วงวัยปีทอง,วัยปีทอง,สตรีวัยหมดประจำเดือน,ความต้องการแคลเซียมต่อวัน,แคลเซียมกับกระดูก,วิตามิน ดี 3,แมกนีเซียม,แมงกานิส,วิตามิน ซี,สังกะสี,ทองแดง,วิตามิน อี,วิตามินและแร่ธาตุ,หน้าที่สำคัญของเเคลเซียม,เรื่องน่ารู้ของแคลเซียม,สาระน่ารู้

วิตามินและแร่ธาตุอื่นๆ มีคุณประโยชน์ดังนี้  (อ้างอิงที่ 1)

 • วิตามิน ดี 3 (Vitamin D3) เสริมประสิทธิภาพในการดูดซึมแคลเซียมให้ดีขึ้น
 • แมกนีเซียม (Magnesium) ในร่างกายส่วนมาก (60-70%) จะพบในกระดูกแมกนีเซียมจำเป็นสำหรับการเติบโตของกระดูก ส่งสัญญาณทางประสาทและการหดตัวของก้ามเนื้อการได้รับแมกนีเซียมในขนาดที่เหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง
 • แมงกานิส (Manganese) เป็นแร่ธาตุที่จำเป็นในการพัฒนาของกระดูกตามปกติจำเป็นสำหรับการเสริมสร้างระบบโครงร่างของร่างกาย
 • วิตามิน ซี (Vitamin C) เป็นวิตามินที่มีกลไกในด้านการต้านอนุมูนอิสระและช่วยเสริมสร้างผนังหลอดเลือดให้แข็งแรงช่วยในการดูดซึมแร่ธาตุต่างๆและเสริมสร้างเซลล์ให้แข็งแรง
 • สังกะสี (Zinc) จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตการเจริญของระบบสืบพันธุ์ สำคัญในการสร้างกระดูกตามปกติ และช่วยในการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์
 • ทองแดง (Copper) มีความสำคัญในระบบโครงสร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพันธ์ร่วมกับวิตามินซีในการสร้างอีลาสตีนจำเป็นสำคัญการเผาผ่านโปรตีนและสร้างสีของผิวหนังและสีผม
 • วิตามิน อี (Vitamin E) เป็นสารต้านอนุมูนอิสระป้องกันให้เซลล์เสื่อมสภาพจำเป็นต่อการเจริญและพัฒนาเซลล์ประสาท
   

แคลเซียมกับกระดูก

            แคลเซียมเป็นธาตุที่มีมากที่สุดของร่างกายเป็นโครงสร้างหลักของกระดูกและฟันในเด็กแคลเซียมจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและความสูงเป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กในช่วง " วัยปีทอง " (Growth spurt)  ซึ่งเป็นช่วงสะสมมวลกระดูกสำหรับการเจริญเติบโตและเพิ่มมวลกระดูกให้มีประริมาณสูงสุดสำหรับในผู้ใหญ่หากร่างกายไม่ได้รับแคลเซียมในปริมาณที่พอเพียงร่างกายจะดึงแคลเซียมที่สะสมอยู่ในกระดูกออกมาใช้และหากไม่ได้รับอย่างพอเพียงเป็นประจำ แคลเซียมในกระดูกจะถูกดึงออกมามากจนกระทั่งกระดูกพรุน เปาะ ทำให้ความแข็งแรงของกระดูกลดลงจึงแตกหักได้ง่าย แม้ว่าจะได้รับแรงกระแทกเพียงเล็กน้อย ซึ่งอาการดังกาวคืออาการ " โรคกระดูกพรุน " (Osteoporosis) โดยหากเป็นรุนแรงแล้วจึงจะแสดงอาการออกมา เช่น ปวดหลังเรื้อรัง หลังค่อมมาจากการยุบตัวลงของกระดูกสันหลัง หรือกระดูกสะโพกหัก ทำให้เดินไม่ได้เหมือนเดิมในผู้หญิงมีโอกาสเกิดโรคนี้ได้มากกว่าผู้ชายหลายเท่า (ประมาณ4เท่า) และผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนและในช่วง 5 ปีแรก เหมือนกระดูกจะลดลงอย่างรวดเร็ว จึงมีโอกาสเกิดโรคกระดูกพรุนได้ง่าย ดังนั้น คนที่มีการสะสมมวลกระดูกมากตั้งแต่เด็กถึงวัยหนุ่มสาว เมื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนหรือวัยชราจะยังมีมวลกระดูกอยู่เหลือมากกว่าคนที่มีการสะสมมวลกระดูกน้อย และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนในวัยสูงอายุ (อ้างอิงที่ 1-5)

 
ประโยชน์แคลเซียม,เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแคลเซียม,แคลเซียม,หน้าที่แคลเซียม,หน้าที่สำคัญแคลเซียม,ปริมาณต้องการของแคลเซียม,โรคกระดูกพรุน,บำรุงกระดูก,แคลเซียมเพิ่มความสูง,แคลเซียมดีอย่างไร,สรรพคุณแคลเซียม,เด็กช่วงวัยปีทอง,วัยปีทอง,สตรีวัยหมดประจำเดือน,ความต้องการแคลเซียมต่อวัน,แคลเซียมกับกระดูก,วิตามิน ดี 3,แมกนีเซียม,แมงกานิส,วิตามิน ซี,สังกะสี,ทองแดง,วิตามิน อี,วิตามินและแร่ธาตุ,หน้าที่สำคัญของเเคลเซียม,เรื่องน่ารู้ของแคลเซียม,สาระน่ารู้

ความต้องการแคลเซียมต่อวัน

             สถานการณ์เกี่ยวกับโภชนาการของแคลเซียมในประเทศไทย มีรายงานการสำรวจภาวะการบริโภคอาหารของประชาชนไทย พบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว คนไทยได้รับแคลเซียมจากแาหารประจำวันได้เพียง 301 มก./วัน ซึ่งค่อนข้างต่ำ (อ้างอิงที่ 6) ขณะที่กระทรวงสาธารณะสุขได้จัดข้อมูลสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจำวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai Recommended Daily Intakes-Thai  RDI) (อ้างอิงที่ 7) โดยแนะนำว่า ปริมาณแคลเซียมที่ควรได้รับประทานต่อวันอยู่ที่ 800 มก. หรือเมื่อเทียบกับนมกล่อง (UHT) ซึ่งมีค่าปรมาณแคลเซียมอยู่ที่ 122 มก./100 มล. แล้ว  (อ้างอิงที่ 8) เทียบเท่ากับการดื่มนมประมาณวันละ 650 ซีซี หรือประมาณ 3 กล่อง

             อย่างไรก็ตามปริมาณแคลเซียมที่ร่างกายต้องการจะเปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุ โดยมีข้อมูลจากมูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แสดงถึงรายละเอียดความต้องการแคลเซียมต่อวันของบุคคลในช่วงอายุต่างๆ ดังนี้ (อ้างอิงที่ 9)

วัยปริมาณแคลเซียมที่ต้องการ/วันเทียบเท่ากับนมสด/วัน
เด็กก่อนวัยปีทอง800 มก.3-5 แก้ว
เด็กวัยปีทอง 1,200 มก.5-6 แก้ว
ผู้ใหญ่   800 มก.3-5 แก้ว
สตรีวัยหมดประจำเดือน1,200 มก.5-6 แก้ว

             แคลเซียมจึงเป็นสารอาหารจำเป็น ที่คนไทยจำนวนมากขาดแคลนนอกจากการดื่มนมทุกวันแล้ว อาหารเสริมแคลเซียมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคเช่นกัน

วัยปีทอง คืออะไร

คือ ช่วงอายุหนึ่งของเด็กชายและเด็กหญิง ซึ่งจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

 • เด็กหญิง (9-13 ปี) เป็นระยะเริ่มมีเต้านม มีขนบริเวณหัวหน่าว แต่ยังไม่มีประจำเดือน วัยปีทองจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีการตกไข่ และมีประจำเดือนครั้งแรก  แต่เด็กอาจจะสูงได้อีก 6-7 ซม. ถ้ามีปัจจัยหลายอย่างพร้อม
 • เด็กชาย (10-16 ปี) เป็นระยะเต้านมเริ่มเเตกพาน และมีขนบริเวณหัวหน่าว แต่ยังไม่เข้าสู่วัยหนุ่มอย่างสมบูรณ์

 

ปีทอง : โอการแห่งการพัฒนาสมองและร่างกาย

             เด็กช่วงวัยปีทอง หรือ Growth Spurt นี้ หากได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ โดยปกติจะมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6-11 ซม./ปีเลยทีเดียว  ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา มีการตื่นตัวทางด้านโภชนาการ เพื่อการพัฒนาเด็ก ในช่วงปีทองกันอย่างแพร่หลาย จึงมีผลทำให้ความสูงเฉลี่ยของประชากรเพิ่มขึ้นมาก

 

ปัญหาทางโภชนาการที่มีอัตราความสูงต่อประชากร

 • เด็กไทยไม่ชอบรับประทานนม
 • เด็กไทยบางคนรับประทานนม แต่ไม่เพียงพอกับปริมาณที่ร่างกายต้องการ
 • สตรีวัยหมดประจำเดือนไม่ชอบรับประทานนม

 

 อาหารเสริมเกี่ยวกับแคลเซียม กิฟฟารีนประโยชน์แคลเซียม,เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแคลเซียม,แคลเซียม,หน้าที่แคลเซียม,หน้าที่สำคัญแคลเซียม,ปริมาณต้องการของแคลเซียม,โรคกระดูกพรุน,บำรุงกระดูก,แคลเซียมเพิ่มความสูง,แคลเซียมดีอย่างไร,สรรพคุณแคลเซียม,เด็กช่วงวัยปีทอง,วัยปีทอง,สตรีวัยหมดประจำเดือน,ความต้องการแคลเซียมต่อวัน,แคลเซียมกับกระดูก,วิตามิน ดี 3,แมกนีเซียม,แมงกานิส,วิตามิน ซี,สังกะสี,ทองแดง,วิตามิน อี,วิตามินและแร่ธาตุ,หน้าที่สำคัญของเเคลเซียม,เรื่องน่ารู้ของแคลเซียม,สาระน่ารู้

สั่งซื้อ แคล ดี แมก คลิ๊กที่นี่

ประโยชน์แคลเซียม,เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแคลเซียม,แคลเซียม,หน้าที่แคลเซียม,หน้าที่สำคัญแคลเซียม,ปริมาณต้องการของแคลเซียม,โรคกระดูกพรุน,บำรุงกระดูก,แคลเซียมเพิ่มความสูง,แคลเซียมดีอย่างไร,สรรพคุณแคลเซียม,เด็กช่วงวัยปีทอง,วัยปีทอง,สตรีวัยหมดประจำเดือน,ความต้องการแคลเซียมต่อวัน,แคลเซียมกับกระดูก,วิตามิน ดี 3,แมกนีเซียม,แมงกานิส,วิตามิน ซี,สังกะสี,ทองแดง,วิตามิน อี,วิตามินและแร่ธาตุ,หน้าที่สำคัญของเเคลเซียม,เรื่องน่ารู้ของแคลเซียม,สาระน่ารู้

สั่งซื้อ แคล ดี แมก 600 คลิ๊กที่นี่

เอกสารอ้างอิง
1. เครือข่ายวิชาการสุขภาพเรื่อง แคลเซียม, วิตามินดี, แมกนีเซียม, แมงกานีส, วิตามินซี, สังกะสี, ทองแดง และวิตามินอี. สำนักงานคระกรรมการอาหารและยา
2. Calcium needs of adolescents. Curr Opin Pedlatr. 1994 Aug:6(4):379-82.
3. Calcium, American Academy of Orthopaedic Surgeons.
4. แคลเซียมกับโรคกระดูกพรุน, กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
5. Osteoporosis-related life habits and knowledge about osteoporosis among women in El Salvador: A cross-sectional study BMC Musculoskelet Disord. 2004; 5: 29.
6. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข “ข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันและแนวทางการบริโภคอาหารสำหรับคนไทย” พ.ศ.2532 หน้า 85-90
7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ. 2541 เรื่อง ฉลากโภคชนาการ
8. ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย, คณะกรรมการสวัสดิการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ISBN : 974-515-295-1 หน้า 59
9. โรคกระดูกบาง กระดูกพรุน, มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

   รับสมัครตัวแทนทั่วประเทศ  รับปันผลเงินคืนสูงสุด 45% ตามตำแหน่ง  ไม่ต้องสต๊อกสินค้า  ฟรีประกันอุบัติเหตุสูงสุด 320,000 บาท  

 

   ติดต่อสอบถาม    

   Tel : 096-374-1993

   ID Line : @kaz0660h หรือ คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มเพื่อน

   Fanpage : Happygiffshop

   Messenger : Happygiffshop

   E-mail : info.Happygiff@gmail.com

  สมัครตัวแทน กิฟฟารีน : คลิ๊กที่นี่

 

เพิ่มเพื่อน

Powered by MakeWebEasy.com