คุณกนกกร นาถพัฒน์กร - คุณภาสกร ศรีทรายมูล

Last updated: 2021-04-24  |  467 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คุณกนกกร นาถพัฒน์กร - คุณภาสกร ศรีทรายมูล

กิฟฟารีน,นักธุรกิจกิฟฟารีน,นักธุรกิจ กิฟฟารีน,แกรนด์ พาราไดซ์,GRAND PARADISE,เที่ยวฟรี,ทำกิฟฟารีน,ขายกิฟฟารีน,โบนัสกิฟฟารีน,รายได้ กิฟฟารีน,หารายได้เสริม, นักธุรกิจ กิฟฟารีน

 กิฟฟารีน,นักธุรกิจกิฟฟารีน,นักธุรกิจ กิฟฟารีน,แกรนด์ พาราไดซ์,GRAND PARADISE,เที่ยวฟรี,ทำกิฟฟารีน,ขายกิฟฟารีน,โบนัสกิฟฟารีน,รายได้ กิฟฟารีน,หารายได้เสริม, นักธุรกิจ กิฟฟารีน

GRAND PARADISE
เกียรติรางวัลแห่งความสำเร็จ ผู้บริหารระดับแกรนด์ พาราไดซ์
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
คุณกนกกร นาถพัฒน์กร - คุณภาสกร ศรีทรายมูล

ผู้แนะนำ : คุณนวพล สินธุ์สุพรรณ์-คุณขวัญใจ พันจี
สายงาน : คุณวีระยุทธ-คุณสำอางค์ ละออเอี่ยม,คุณจีระนันทร์ บุตรกุล
อาชีพ : นักธุรกิจเครือข่ายกิฟฟารีน

พาราไดซ์ในสายงาน

 1. คุณสริญญา-คุณจักรรินทร์ สิรินทร์
 2. คุณนุ เรียงษา-คุณกรรณิกา บุญศรีภูม
  2.1 คุณสุกัญญา ระยับศรี-คุณรัตนชัย เหมือนมอญ
 3. คุณชิต้า ศิริพันธ์-Mr. Alan David
  3. 1 คุณอ้อยทิพย์ นครไพร-คุณเอกชัย อำจุฬา
  3.2 คุณขวัญใจ -คุณพรมมา พลแสน
 4. คุณสุรัสวดี วัฒนะพันธ์ศักดิ์
 5. คุณจิรภัทร แก้วกาหลง-คุณกมลวรรณ บุญประกอบ
 6. โกลด์สตาร์รอบตัว 40 สายงาน


สาเหตุที่เข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายกิฟฟารีน

            เราทั้งสองคนทำธุรกิจส่วนตัวมาก่อน แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ประสบปัญหามาโดยตลอด จึงเริ่มมองหารายได้เพิ่ม แต่ก็ไม่มีเงินลงทุน กระทั่งมีโอกาสได้พบกับอัพไลน์-คุณนวพล ซึ่งมาแนะนำให้รู้จักกับธุรกิจกิฟฟารีน พร้อมทั้งชวนให้สมัครเพื่อซื้อสินค้าใช้ ดิฉันเกิดความประทับใจในผลิตภัณฑ์ที่ได้ทดลองใช้หลายรายการ จากนั้นได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทุกรูปแบบที่บริษัทจัดขึ้น ก็เกิดความประทับใจในธุรกิจกิฟฟารีน เมื่อได้พบกับ พญ.นลินี ไพบูลย์ ที่โรงแรมอินทรา จึงเริ่มศึกษาข้อมูลจากห้องอบรมสัมมนาต่างๆ จนเกิดความเชื่อมั่นว่า ธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับครอบครัวของดิฉันได้ อีกทั้งยังมีมรดกส่งต่อให้กับลูกหลานอีกด้วย นอกจากนี้ดิฉันยังได้ผู้นำมาช่วยแนะนำเทคนิควิธีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าดิฉันไม่ใช่คนเก่ง แต่ดิฉันมีอัพไลน์และทีมงานที่เก่ง ช่วยนำพาความมุ่งมั่นจนดิฉันประสบความสำเร็จได้ในวันนี้

หลักการทำงาน

  การทำธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จ ต้องเริ่มต้นจากแนวคิดที่ถูกต้องก่อน

  ให้ความสำคัญกับการประชุมและเรียนรู้ทุกรูปแบบ

  มีเป้าหมายที่ขัดเจน และลงมือทำงานอย่างสม่ำเสมอ

  มีความเชื่อในคณะบริหาร บริษัทฯ อัพไลน์ ทีมงานและเชื่อมั่นตนเองในการสร้างความสำเร็จร่วมกัน

 กิฟฟารีน,นักธุรกิจกิฟฟารีน,นักธุรกิจ กิฟฟารีน,แกรนด์ พาราไดซ์,GRAND PARADISE,เที่ยวฟรี,ทำกิฟฟารีน,ขายกิฟฟารีน,โบนัสกิฟฟารีน,รายได้ กิฟฟารีน,หารายได้เสริม, นักธุรกิจ กิฟฟารีน

            ดิฉันเชื่อว่า หากจะทำสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นอย่างถูกต้อง เพราะเมื่อเราเข้าใจแล้ว สิ่งที่จะลงมือทำก็เป็นไปได้ไม่ยากเลยดังนั้น เมื่อดิฉันเข้าใจในกระบวนการและแนวคิดแล้วจึงตัดสินใจลงมือทำธุรกิจอย่างมุ่งมั่นเต็มร้อย ทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ และตั้งเป้าหมายทุกครั้งที่มีการทำงาน เพราะเมื่อเรามีเป้าหมาย เราลงมือทำและประสบความสำเร็จ ก็ให้รางวัลตนเองเสมอสิ่งนี้สามารถสร้างพลังให้กับดิฉันและทีมงานประสบความสำเร็จไปพร้อมกันได้โดยง่าย อีกทั้งโอกาสของความสำเร็จเริ่มต้นเพียงแค่การสมัครสมาชิก 180 บาท ก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจอันยิ่งใหญ่ได้

            ขอขอบคุณ พญ.นลินี ไพบูลย์, น.ท.นพ.จักรพงศ์ไพบูลย์ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ขอบคุณ คุณพรทิพย์-คุณกลทีป์ กุลภา, คุณนวพล สินธุ์สุพรรณ์-คุณขวัญใจ พันจี ที่คอยแนะนำแนวคิดและวิธีการทำงาน ขอบคุณดาวน์ไลน์ เพื่อนๆ ทีมงาน P.T.M. ทุกท่านที่ให้กำลังใจ ที่ดีมาโดยตลอด สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนศรีนครินทร์ รามคำแหง และทุกสาขาทั่วประเทศ ที่ให้การดูแลที่ดีตลอดมา รวมถึงครอบครัวกิฟฟารีนและสมาชิกกิฟฟารีนทุกท่าน

 

สิ่งที่ได้รับจากการทำธุรกิจเครือข่ายกิฟฟารีน

  รายได้ 6 หลักทุกเดือน พร้อมโบนัส 1.050-8,000 บาททุกเดือน

  โบนัสสะสมแต้ม 60,000 บาท และ Super Bonus 60,000 บาททุกปี

  รถยนต์อีชูชุ 4 ประตู ป้ายแดง

  บ้านเดี่ยวขนาด 55.9 ตารางวา มูลค่า 4,900,000 บาท

  ปี 2554 รับรางวัลผู้บริหารยอดเยี่ยม, ชนะการแข่งขันท่องเที่ยวฮ่องกง ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม และสิงคโปร์

  ปี 2555 ชนะการแข่งขันท่องเที่ยวประเทศเกาหลี, ขนะการแข่งขัน Rally Rewards อันดับ 6 ตำแหน่ง PD รับเงินสด 20,000 บาท

  ปี 2556 ชนะการแข่งขันท่องเที่ยวปักกิ่ง

  ปี 2557 ชนะการแข่งขันท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, ชนะการแข่งขัน Rally Rewards อันดับ 4 รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท

  ปี 2558 ชนะการแข่งขัน Fantastic England Awards ท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ ตำแหน่ง PD

  ปี 2559 ชนะการแข่งขัน Fantastic France Awards ท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส

  ปี 2560 ชนะการแข่งขัน Fantastic Awards ท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย

  ปี 2561 ชนะการแข่งขัน Fantastic A wards ท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์

  ปี 2562 ชนะการแข่งขัน Fantastic Wealth or Fun Awards "Exclusive Italy" รับเงินสด 70,000 บาท

  ปี 2563 ชนะการแข่งขัน Fantastic "Exclusive Germany" or Cashback Awards รับเงินสด 70,000 บาท

  ชนะการแข่งขัน Rally Rewards อันสดับ 4 รับเงินสด 50,000 บาท

 

คติในการทำงาน
วินัย คือ ทักษะสำคัญของผู้ที่ประสบความสำเร็จ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com