คุณากร บุญส่วย นักธุรกิจกิฟฟารีน

Last updated: 2021-05-20  |  509 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คุณากร บุญส่วย นักธุรกิจกิฟฟารีน

ประวัติการศึกษา

2549-2556 อนุบาล-ประถมศึกษา 1-6 : ศึกษาที่ โรงเรียนวัดสำโรง (หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)

2557-2562 ประมัธยมศึกษา 1-6 : ศึกษาที่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

2563 - (ปัจจุบัน ปี2564)  ปริญญาบัณฑิต (ปริญญาตรี) : ศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

ประวัตินักธุรกิจกิฟฟารีน

ก.ค. 2560 : สมัครสมาชิกกิฟฟารีน

ส.ค. 2560 : ขึ้นตำแหน่ง บรอนซ์สตาร์ (BS)

ธ.ค. 2560 : ขึ้นตำแหน่ง ซิลเวอร์สตาร์ (SS)

ก.พ. 2562 : ขึ้นตำแหน่ง โกลด์สตาร์  (GS)

มี.ค. 2563 : ขึ้นตำแหน่ง เมอร์คิวรี่-จูปิเตอร์  (MC-JP) *ขึ้น 2 ตำแหน่งในเดือนเดียวกัน

 

 

ผ่านการรับรองจากบริษัท

บัตรหมดอายุ 21 พ.ค. 2565

คุณากร บุญส่วย,คุณากร,บุญส่วย,Kunakorn,Boonsaiy,Kunakorn Boonsaiy,106057623,บดินทร์นนท์,บดินทรเดชา,บดินทรเดชานนทบุรี,กิฟฟารีน,สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์,โรงเรียนวัดสำโรง,ศิษย์เก่าบดินทร์นนท์,โรงเรียนบางกรวย,กิฟฟารีนออนไลน์,วัดสำโรง,บดินทรนนท์,บดินทร์เดชานนทบุรี, นักธุรกิจ กิฟฟารีน

คุณากร บุญส่วย,คุณากร,บุญส่วย,Kunakorn,Boonsaiy,Kunakorn Boonsaiy,106057623,บดินทร์นนท์,บดินทรเดชา,บดินทรเดชานนทบุรี,กิฟฟารีน,สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์,โรงเรียนวัดสำโรง,ศิษย์เก่าบดินทร์นนท์,โรงเรียนบางกรวย,กิฟฟารีนออนไลน์,วัดสำโรง,บดินทรนนท์,บดินทร์เดชานนทบุรี, นักธุรกิจ กิฟฟารีน

คุณากร บุญส่วย,คุณากร,บุญส่วย,Kunakorn,Boonsaiy,Kunakorn Boonsaiy,106057623,บดินทร์นนท์,บดินทรเดชา,บดินทรเดชานนทบุรี,กิฟฟารีน,สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์,โรงเรียนวัดสำโรง,ศิษย์เก่าบดินทร์นนท์,โรงเรียนบางกรวย,กิฟฟารีนออนไลน์,วัดสำโรง,บดินทรนนท์,บดินทร์เดชานนทบุรี, นักธุรกิจ กิฟฟารีน

คุณากร บุญส่วย,คุณากร,บุญส่วย,Kunakorn,Boonsaiy,Kunakorn Boonsaiy,106057623,บดินทร์นนท์,บดินทรเดชา,บดินทรเดชานนทบุรี,กิฟฟารีน,สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์,โรงเรียนวัดสำโรง,ศิษย์เก่าบดินทร์นนท์,โรงเรียนบางกรวย,กิฟฟารีนออนไลน์,วัดสำโรง,บดินทรนนท์,บดินทร์เดชานนทบุรี, นักธุรกิจ กิฟฟารีน

คุณากร บุญส่วย,คุณากร,บุญส่วย,Kunakorn,Boonsaiy,Kunakorn Boonsaiy,106057623,บดินทร์นนท์,บดินทรเดชา,บดินทรเดชานนทบุรี,กิฟฟารีน,สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์,โรงเรียนวัดสำโรง,ศิษย์เก่าบดินทร์นนท์,โรงเรียนบางกรวย,กิฟฟารีนออนไลน์,วัดสำโรง,บดินทรนนท์,บดินทร์เดชานนทบุรี, นักธุรกิจ กิฟฟารีนคุณากร บุญส่วย,คุณากร,บุญส่วย,Kunakorn,Boonsaiy,Kunakorn Boonsaiy,106057623,บดินทร์นนท์,บดินทรเดชา,บดินทรเดชานนทบุรี,กิฟฟารีน,สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์,โรงเรียนวัดสำโรง,ศิษย์เก่าบดินทร์นนท์,โรงเรียนบางกรวย,กิฟฟารีนออนไลน์,วัดสำโรง,บดินทรนนท์,บดินทร์เดชานนทบุรี, นักธุรกิจ กิฟฟารีนคุณากร บุญส่วย,คุณากร,บุญส่วย,Kunakorn,Boonsaiy,Kunakorn Boonsaiy,106057623,บดินทร์นนท์,บดินทรเดชา,บดินทรเดชานนทบุรี,กิฟฟารีน,สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์,โรงเรียนวัดสำโรง,ศิษย์เก่าบดินทร์นนท์,โรงเรียนบางกรวย,กิฟฟารีนออนไลน์,วัดสำโรง,บดินทรนนท์,บดินทร์เดชานนทบุรี, นักธุรกิจ กิฟฟารีนคุณากร บุญส่วย,คุณากร,บุญส่วย,Kunakorn,Boonsaiy,Kunakorn Boonsaiy,106057623,บดินทร์นนท์,บดินทรเดชา,บดินทรเดชานนทบุรี,กิฟฟารีน,สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์,โรงเรียนวัดสำโรง,ศิษย์เก่าบดินทร์นนท์,โรงเรียนบางกรวย,กิฟฟารีนออนไลน์,วัดสำโรง,บดินทรนนท์,บดินทร์เดชานนทบุรี, นักธุรกิจ กิฟฟารีนคุณากร บุญส่วย,คุณากร,บุญส่วย,Kunakorn,Boonsaiy,Kunakorn Boonsaiy,106057623,บดินทร์นนท์,บดินทรเดชา,บดินทรเดชานนทบุรี,กิฟฟารีน,สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์,โรงเรียนวัดสำโรง,ศิษย์เก่าบดินทร์นนท์,โรงเรียนบางกรวย,กิฟฟารีนออนไลน์,วัดสำโรง,บดินทรนนท์,บดินทร์เดชานนทบุรี, นักธุรกิจ กิฟฟารีนคุณากร บุญส่วย,คุณากร,บุญส่วย,Kunakorn,Boonsaiy,Kunakorn Boonsaiy,106057623,บดินทร์นนท์,บดินทรเดชา,บดินทรเดชานนทบุรี,กิฟฟารีน,สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์,โรงเรียนวัดสำโรง,ศิษย์เก่าบดินทร์นนท์,โรงเรียนบางกรวย,กิฟฟารีนออนไลน์,วัดสำโรง,บดินทรนนท์,บดินทร์เดชานนทบุรี, นักธุรกิจ กิฟฟารีนคุณากร บุญส่วย,คุณากร,บุญส่วย,Kunakorn,Boonsaiy,Kunakorn Boonsaiy,106057623,บดินทร์นนท์,บดินทรเดชา,บดินทรเดชานนทบุรี,กิฟฟารีน,สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์,โรงเรียนวัดสำโรง,ศิษย์เก่าบดินทร์นนท์,โรงเรียนบางกรวย,กิฟฟารีนออนไลน์,วัดสำโรง,บดินทรนนท์,บดินทร์เดชานนทบุรี, นักธุรกิจ กิฟฟารีนคุณากร บุญส่วย,คุณากร,บุญส่วย,Kunakorn,Boonsaiy,Kunakorn Boonsaiy,106057623,บดินทร์นนท์,บดินทรเดชา,บดินทรเดชานนทบุรี,กิฟฟารีน,สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์,โรงเรียนวัดสำโรง,ศิษย์เก่าบดินทร์นนท์,โรงเรียนบางกรวย,กิฟฟารีนออนไลน์,วัดสำโรง,บดินทรนนท์,บดินทร์เดชานนทบุรี, นักธุรกิจ กิฟฟารีนคุณากร บุญส่วย,คุณากร,บุญส่วย,Kunakorn,Boonsaiy,Kunakorn Boonsaiy,106057623,บดินทร์นนท์,บดินทรเดชา,บดินทรเดชานนทบุรี,กิฟฟารีน,สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์,โรงเรียนวัดสำโรง,ศิษย์เก่าบดินทร์นนท์,โรงเรียนบางกรวย,กิฟฟารีนออนไลน์,วัดสำโรง,บดินทรนนท์,บดินทร์เดชานนทบุรี, นักธุรกิจ กิฟฟารีนคุณากร บุญส่วย,คุณากร,บุญส่วย,Kunakorn,Boonsaiy,Kunakorn Boonsaiy,106057623,บดินทร์นนท์,บดินทรเดชา,บดินทรเดชานนทบุรี,กิฟฟารีน,สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์,โรงเรียนวัดสำโรง,ศิษย์เก่าบดินทร์นนท์,โรงเรียนบางกรวย,กิฟฟารีนออนไลน์,วัดสำโรง,บดินทรนนท์,บดินทร์เดชานนทบุรี, นักธุรกิจ กิฟฟารีนคุณากร บุญส่วย,คุณากร,บุญส่วย,Kunakorn,Boonsaiy,Kunakorn Boonsaiy,106057623,บดินทร์นนท์,บดินทรเดชา,บดินทรเดชานนทบุรี,กิฟฟารีน,สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์,โรงเรียนวัดสำโรง,ศิษย์เก่าบดินทร์นนท์,โรงเรียนบางกรวย,กิฟฟารีนออนไลน์,วัดสำโรง,บดินทรนนท์,บดินทร์เดชานนทบุรี, นักธุรกิจ กิฟฟารีนคุณากร บุญส่วย,คุณากร,บุญส่วย,Kunakorn,Boonsaiy,Kunakorn Boonsaiy,106057623,บดินทร์นนท์,บดินทรเดชา,บดินทรเดชานนทบุรี,กิฟฟารีน,สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์,โรงเรียนวัดสำโรง,ศิษย์เก่าบดินทร์นนท์,โรงเรียนบางกรวย,กิฟฟารีนออนไลน์,วัดสำโรง,บดินทรนนท์,บดินทร์เดชานนทบุรี, นักธุรกิจ กิฟฟารีนคุณากร บุญส่วย,คุณากร,บุญส่วย,Kunakorn,Boonsaiy,Kunakorn Boonsaiy,106057623,บดินทร์นนท์,บดินทรเดชา,บดินทรเดชานนทบุรี,กิฟฟารีน,สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์,โรงเรียนวัดสำโรง,ศิษย์เก่าบดินทร์นนท์,โรงเรียนบางกรวย,กิฟฟารีนออนไลน์,วัดสำโรง,บดินทรนนท์,บดินทร์เดชานนทบุรี, นักธุรกิจ กิฟฟารีน

Powered by MakeWebEasy.com