เรื่องน่ารู้ของโคลีนและวิตามินบี-คอมเพล็กซ์

Last updated: 2021-05-07  |  217 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เรื่องน่ารู้ของโคลีนและวิตามินบี-คอมเพล็กซ์

เรื่องน่ารู้ของโคลีนและวิตามินบี-คอมเพล็กซ์

สรุปคุณสมบัติของโคลีน

 1. เป็นสารอาหารที่จำเป็น และช่วยในการทำงานของระบบประสาท เช่น ความจำและการทำงานของกล้ามเนื้อ
 2. ช่วยในการขนส่งไขมันและโคเลสเตอรอล ช่วยป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดและหลอดเลือดหัวใจ
 3. ช่วยในการทำงานของตับให้เป็นปกติ การขาดโคลีนในสัตว์ทดลอง ทำให้เกิดไขมันสะสมในตับ และนำไปสู่การเป็นมะเร็งตับ

สรุปคุณสมบัติของวิตามิน มี-คอมเพล็กซ์

 1. ช่วยในการทำงานของระบบประสาททั้งหมดในร่างกาย
 2. ช่วยรักษาโรคที่เกิดจากการขาดวิตามินบี เช่น เหน็บชา เส้นประสาทอักเสบ ตากระตุก ปากนกกระจอก ผิวหนังหยาบ ผิวหนังอักเสบ ลิ้นอักเสบ รวมถึงโลหิตจางจากการขาดวิตามินบี

โคลีน

            โคลีนเป็นสารอาหารสำคัญตัวหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย มีความสำคัญต่อความสมบูรณ์ของโครงสร้างของผนังเซลล์ (Structural integrity of cell membranes) เมตาบอลิซึมของเมธิล (Methyl metabolism) การส่งผ่านของกระแสประสาท (Cholinergic neurotransmission) การส่งสัญญาณผ่านผนังเซลล์ (lransmembrane signaling) และเมตาบอลิซึม กับการขนส่งของไขมันและโคเลสเตอรอล (Acetyichollne) ซึ่ง Acetvicholine นี้เป็นสารสื่อประสาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ

            โคลีนเป็นสารตั้งต้นหลักในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทที่มีชื่อว่า อะเซททิลโคลีนความจำ การควบคุมกล้ามเนื้อ และหน้าที่อื่นๆ อีกหลายอย่าง ดังนั้น โคลีนจึงมีผลต่อขบวนการส่งกระแสประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจำและการรับรู้เรียกได้ว่ามีบทบาทในพัฒนาการด้านการเรียนรู้ โดยเฉพาะระบบความจำ รวมถึงมีการศึกษาในการใช้เพื่อป้องกันและรักษโรคความจำเสื่อม (Alzheimer's dlisease) ด้วย

            บทบาทสำคัญอีกประการหนึ่งของโคลีน คือ ทำให้ตับสามารถทำการขนถ่าย ไขมันได้ (Fat transportation) และลดการสะสมไขมันในตับ (Hepatic steastosis) การทดลองในหนุพบว่า หากขาดโคลีนก็จะเกิดการสะสมไขมันที่ตับ การศึกษาวิจัยในคนก็พบว่า ผู้ที่ได้รับอาหารทางเส้นเลือดและมีการขาดโคลีนก็จะเพิ่มไขมันสะสมในตับเช่นกัน และยังมีระดับเอนไชม์ของตับสูงขึ้น ซึ่งเป็นอาการของภาวะตับอักเสบอีกด้วย และเมื่อได้รับโคลีนก็จะลดการสะสมไขมันและลดการอักเสบของตับได้จริง สำหรับสัตว์ทดลอง เช่น หนู สภาวะที่ตับมีไขมันสะสมนี้ ยังร่วมไปกับเพิ่มอัตราการเป็นมะเร็งที่ตับได้ (เงง ในทางกลับกันเมื่อหนูทดลองเหล่านี้ได้รับโคลีนเสริม ก็ลดการเกิดมะเร็งในตับได้เช่นกัน

            นอกจากประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว โคลีนยังมีประโยชน์ในด้านช่วยป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดและหลอดเลือดหัวใจด้วย

            ปริมาณที่เพียงพอต่อร่างกายใน 1 วัน (Adequate Intake) สำหรับผู้ใหญ่เพศชายและหญิงคือ 550 mg และ 425 mg ตามลำดับงาน การวิจัยถึงผลกระทบของการขาดโคลีนในมนุษย์ว่า จะมีผลทำให้ปริมาณโคลีนลดลง และเกิดความเสียหายต่อตับได้

วิตามินบี-คอมเพล็กซ์ คืออะไร
            วิตามินบี-คอมเพล็กซ์ หรือ วิตามินบีรวม เป็นกลุ่มของวิตามินที่มีความจำเป็นต่อเส้นประสาทและความสมบูรณ์ของอวัยวะต่างๆ ช่วยบำรุงร่างกาย ผิวหนัง และระบบประสาท วิตามินบีรวมประกอบด้วย วิตามินบี 1 (Thlamine) วิตามินบี (Riboflavin) วิตามินบี 3 (Niacin) วิตามินบี 5 (Pantothenic acid) วิตามินบี 6 (Pyridoxine) วิตามินบี 12 (Cyanocobalamin) นอกจากนี้ยังมีกรดโฟลิค (Folicacid) โคลีน (Choline) อิโนชิทอล (Inositol และ ไบโอติน (Biotin) อีกด้วย

วิตามินบีต่าง ๆ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
            วิตามินมี 1 (Thiamine) มีความสำคัญต่อเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตหากขาดจะทำให้เกิดโรคเหน็บชา และจะแสดงอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทระบบหัวใจและหลอดเลือด ทางระบบประสาท จะมีอาการชาตามมือตามเท้าตากระตุก แขนขาอ่อนแรง ส่วนอาการทางสมองพบว่า เนื้อสมองจะถูกทำลายผู้ป่วยจะมีอาการความจำเสื่อม ซึมเศร้า กระสับกระส่าย ทางระบบหัวใจและหลอดเลือดพบว่า หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น หัวใจมีขนาดโตขึ้นและมีความผิดปกติของการบันทึกคลื่นหัวใจ

            วิตามินบี 2 (Ribofavin) มีความจำเป็นต่อการหายใจของเซลล์เมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตและไขมัน เป็น Co-enzyme ในการเปลี่ยนวิตามินบี 6 และกรดโฟลิคให้อยู่ในรูป ActIVe ทั้งยังทำหน้าที่รักษาสภาพของเยื่อบุผิวและ Mucosa ให้เป็นปกติ
            หากขาดจะมีอาการแสดงทางตา ริมฝีปากและผิวหนัง เริ่มแรกนั้นริมฝีปากจะอักเสบ แห้งและแตก มุมปากจะซีดแตก เรียกลักษณะดังกล่าวว่าปากนกกระจอก(Angular stomatlis) และเมื่อเป็นมากขึ้นจะมีอาการทางผิวหนัง ใบหน้ามีสะเก็ดมัน ๆ ต่อมาจะมีอาการอักเสบของตา ตาสู้แสงไม่ได้ คันตาและแสบลูกตา

            วิตามินบี 3 (Niacin) มีบทบาทในกระบวนการ Glycolysis, Kreb's cycle และการสังเคราะห์กรดไขมัน
            หากขาดจะมีผลต่อระบบประสาทโดยมีผลต่อระบบประสาทส่วนปลาย
ไขสันหลัง และสมอง เช่น ปลายประสาทอักเสบ ซึ่งอาจมีอาการคลุ้มคลั่ง
และหมดสติก่อนตาย รวมถึงยังมีผลต่อระบบผิวหนัง ทำให้มีลักษณะผิวหนังหยาบเป็นจ้ำสีม่วงหรือเข้ม นอกจากนี้ยังมีผลต่อระบบทางเดินอาหาร เริ่มตั้งแต่มีร่องแตกที่บริเวณริมฝีปาก เยื่อบุลิ้นจะฝ่อ ลีบ มีอาการอักเสบของลำไส้เล็กและมีเลือดออกท้องเดิน

            วิตามินบี 5 (Pantothenic acid) มีความเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาชีวเคมีในร่างกายหลายอย่าง เป็น ารนานท่านคารีป ายตครม กรรีฐางกปบิจส การสงเศร้าทำกรตไขมันและสเดียรอยด์ฮอร์โมน หากขาดอาจจะมีอาการปวดท้อง อาเจียนและเป็นตะคริว กล้ามเนื้ออ่อนตัวลง อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ 

            วิตามินบี 6 (Pyridoxine) เป็น Co-enzyme ที่จำเป็นต่อการผลิตสารสื่อประสาทหลายชนิด มีความสำคัญต่อปฏิกิริยาทั้งหมดในเมตาบอลิซึมของกรดอะมิโน มีบทบาทในกระบนการสร้างเม็ดเลือดแดงหากขาดจะพบอาการโลหิตจาง อ่อนเพลีย เป็นแผลที่มุมปาก ริมฝีปากอักเสบชาปลายมือปลายเท้า ผิวหนังเป็นจ้ำๆ สีม่วง และมีอาการทางประสาท เช่น มีความคิดสับสน ซึมเศร้า และอาจจะเกิดอาการชักได้

            วิตามินบี 12 (Cyanocobalamin) มีบทบาทในเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตไขมัน โปรตีน รวมถึงมีบทบาทในการเจริญ การแบ่งตัวของเซลล์ และการสังเคราะห์สารที่หุ้มเส้นประสาท (Myelin) ด้วย

            หากขาดจะมีผลต่อระบบทางเดินอาหาร เนื่องจากมีความสำคัญต่อการสร้างเซลล์ผิว โดยเฉพาะเยื่อบุทางเดินอาหาร เช่น ทำให้ลิ้นอักเสบ และมีการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุตลอดทางเดินอาหาร และเนื่องจากมีความสำคัญต่อการสร้างสารที่หุ้มเส้นประสาท (Myelin) ดังนั้น ผู้ที่ขาดจะทำให้มีอาการทางประสาท เช่น ชาตามมือและเท้า เมื่อเป็นมากขึ้นจะมีอาการสับสน ประสาทหลอนได้ รวมถึงมีความสำคัญต่อการเจริญเดิบโตอย่างปกติของเม็ดเลือดแดง หากร่างกาขาดวิตามินชนิดนี้จะทำให้โลหิตจาง

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

สินค้าเกี่ยวกับโคลีน

สินค้าเกี่ยวกับวิตามินบี

 


เอกสารอ้างอิง

 1. The Natlonal Academles Press, Dletary Reference Intakes for Thlamin, Riboflavin, Nlacn, Vitamin B6, Folate, Vitamin B 12. Pantothenic acld, Blotin and Chollne. 12 Chollne, pages 390-422. http://darwin.nap.edu/nap-cgi/skimit.cgi?recid=6015&chap=390-422
 2. Verbal and visual memory Improve after choline supplementatton In long-#erm total parenteral nutrition : a pllot study. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2001 Jan-Feb:25(1):30-5
 3. Cognltt've Improvement In mlld to moderate Azhelmer's dementia after treatment with theacetyicholine precursor choline alfoscerate: a multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Clln Ther. 2003 Jan;25(1):178-93
 4. Chollne-deficlency fatty lIver: Impalred release of hepatic triglycerldes.J Lipld Res. 1968 Jul.9(4):437-46
 5. Lecithin increases plasma free choline and decreases hepatic steatosis in long-term total parenteral nutrition patients. Gastoenterology. 1992 Apr;102(4 Pt 1):1363-70
 6. Accumulatlon of 1.2-sn-dlradylglycerol wIth Increased membraneassoclated proteln knase Cmay be the mechanism for spontaneous hepatocarcinogenesis in choline-deficient rats. J Blol Chem. 1993 Jan25:268(3):2100-5
 7. Inhlbtion of hepatocarcinagenesls in mice by dletary methyl donors methionine and chollne. Nutr Cancer. 1990;14(3-4):175-81
 8. Choline, an essential nutrient for humans. FASEB J. 1991 Apr:5(7):2093-8
 9. Chollne deficlency caused reversible hepatic cibnormalltles In patlents recetving parenteral nutrttion : proof of a human chollne requirement: a placebo-controlled tlal. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2001 Sep-Oct : 25(5):260-8
 10. เครือข่ายวิชาการผลิตภัณฑ์สุขภาพ เรื่อง วิตามิน วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 3 วิตามินบี 5 วิตามินบี 6 และวิตามินบี 12. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2547

Powered by MakeWebEasy.com