นโยบายคืนสินค้า กิฟฟารีน

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน/คืนสินค้าใดๆ ก็ตามที่ชำรุด หรือยังไม่ได้เปิดใช้งานภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า โดยทางร้านค้าแฮปปี้กิ๊ฟ ช๊อป จะทำการเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
 1. ร้าน ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลูกค้าเซ็นรับสินค้านั้นแล้วหากเกินจากวันดังกล่าวแล้ว ร้าน ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า
 2. สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3. สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือผิดขนาด
 4. สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เกิดการชำรุดเสียหาย

หมายเหตุ

 • สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน / หรือสามารถลองสินค้าได้ แต่ต้องอยู่ในสภาพที่ใหม่
 • สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและอุปกรณ์เสริม
 • หากท่านรับสินค้าไปเกิน 7 วัน ทางร้านค้ากิฟไลฟ์ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าจากท่าน
 • สินค้าที่ไม่รับเปลี่ยนคืน หรือคืนไม่ได้ ทางร้านค้ากิฟไลฟ์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี ดังต่อไปนี้:
  • กรณีสินค้าที่เป็นลดราคา (Stock Clearance)
  • สินค้าแถม
Powered by MakeWebEasy.com